daralti keseklemi

daralti keseklemi Fr. Stricturectomie

daralti keseklemi için benzer kelimeler


daralti keseklemi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'r', 'a', 'l', 't', 'i', ' ', 'k', 'e', 's', 'e', 'k', 'l', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
daralti keseklemi kelimesinin tersten yazılışı imelkesek itlarad diziliminde gösterilir.