darha

darha

Bir çeşit balta, et satırı, nacak.


darha, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'r', 'h', 'a', şeklindedir.
darha kelimesinin tersten yazılışı ahrad diziliminde gösterilir.