darıkçalı karantılı

darıkçalı karantılı Fr. Mélancolique

darıkçalı karantılı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'r', 'ı', 'k', 'ç', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'k', 'a', 'r', 'a', 'n', 't', 'ı', 'l', 'ı', şeklindedir.
darıkçalı karantılı kelimesinin tersten yazılışı ılıtnarak ılaçkırad diziliminde gösterilir.