darmi

darmi

Adet, tane: Bugün beş darmi yemeni aldım.


darmi, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'r', 'm', 'i', şeklindedir.
darmi kelimesinin tersten yazılışı imrad diziliminde gösterilir.