dartturmak, (tartturmak)

dartturmak, (tartturmak)

Çektirmek, işletmek


dartturmak, (tartturmak) için benzer kelimeler


dartturmak, (tartturmak), 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'r', 't', 't', 'u', 'r', 'm', 'a', 'k', ',', ' ', '(', 't', 'a', 'r', 't', 't', 'u', 'r', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
dartturmak, (tartturmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamruttrat( ,kamruttrad diziliminde gösterilir.