datlı kenger

datlı kenger

Beyaz sütlü bir diken.


datlı kenger için benzer kelimeler


datlı kenger, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 't', 'l', 'ı', ' ', 'k', 'e', 'n', 'g', 'e', 'r', şeklindedir.
datlı kenger kelimesinin tersten yazılışı regnek ıltad diziliminde gösterilir.