bozik kenger

bozik kenger

Dere boylarında, çok gübreli yerlerde yetişen ve geniş yapraklı, kalın gövdeli, uzun bir çeşit ot.


bozik kenger için benzer kelimeler


bozik kenger, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'z', 'i', 'k', ' ', 'k', 'e', 'n', 'g', 'e', 'r', şeklindedir.
bozik kenger kelimesinin tersten yazılışı regnek kizob diziliminde gösterilir.