davranışsal firma kuramı

davranışsal firma kuramı İng. behavioural theory of the firm

Firmanın yöneticiler, hissedarlar, işçiler gibi farklı alt gruplardan oluştuğu ve her bir grubun birbiriyle çelişen farklı amaçları olduğu için karar alma sürecinde firmanın örgütsel yapısının etkili olacağını ileri süren kuram.


davranışsal firma kuramı için benzer kelimeler


davranışsal firma kuramı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'v', 'r', 'a', 'n', 'ı', 'ş', 's', 'a', 'l', ' ', 'f', 'i', 'r', 'm', 'a', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
davranışsal firma kuramı kelimesinin tersten yazılışı ımaruk amrif lasşınarvad diziliminde gösterilir.