davranışsal iktisat

davranışsal iktisat İng. behavioral economics

İktisadi karar alma süreçlerinde bireylerin beceri, ön yargı, dikkat düzeyi ve içselleştirilmiş değerler doğrultusunda davrandıkları varsayımıyla iktisadi olgu ve olayları insan psikolojisi ile açıklayan ve 2000 yılında Daniel Kahnemann’ın iktisat Nobel ödülü almasıyla yaygınlaşan yaklaşım.


davranışsal iktisat için benzer kelimeler


davranışsal iktisat, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'v', 'r', 'a', 'n', 'ı', 'ş', 's', 'a', 'l', ' ', 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 't', şeklindedir.
davranışsal iktisat kelimesinin tersten yazılışı tasitki lasşınarvad diziliminde gösterilir.