davranışsal ilişkiler

davranışsal ilişkiler İng. behavioural relations

Toplumsal ve psikolojik davranış eğilimi nedeniyle, iktisadi değişkenler arasında sabit katsayılarla ifade edilebilen ilişkiler.


davranışsal ilişkiler için benzer kelimeler


davranışsal ilişkiler, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'v', 'r', 'a', 'n', 'ı', 'ş', 's', 'a', 'l', ' ', 'i', 'l', 'i', 'ş', 'k', 'i', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
davranışsal ilişkiler kelimesinin tersten yazılışı relikşili lasşınarvad diziliminde gösterilir.