diagonal ilişkiler

diagonal ilişkiler İng. relation of diagonal

Li ve Mg, Be ve Al, B ve Si gibi periyodik çizelgenin farklı grup ve periyotlarındaki bazı element çiftlerinde gözlenen benzerlik.


diagonal ilişkiler için benzer kelimeler


diagonal ilişkiler, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'a', 'g', 'o', 'n', 'a', 'l', ' ', 'i', 'l', 'i', 'ş', 'k', 'i', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
diagonal ilişkiler kelimesinin tersten yazılışı relikşili lanogaid diziliminde gösterilir.