ilişkiler kuramı

ilişkiler kuramı İng. interpersonal theory

Kişilik gelişimi ve ruh hastalıklarının, kalıtım ya da kişi dışı nedenlerle değil, öncelikle kişiler arası ilişkiler ve toplumsal düzenden ileri geldiğini savunan görüş.


ilişkiler kuramı için benzer kelimeler


ilişkiler kuramı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'l', 'i', 'ş', 'k', 'i', 'l', 'e', 'r', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
ilişkiler kuramı kelimesinin tersten yazılışı ımaruk relikşili diziliminde gösterilir.