acyo faiz kuramı

acyo faiz kuramı İng. agio theory of interest

Faizi, kişilerin paraya bugün verdikleri değer ile gelecekte biçtikleri değer arasındaki farka dayanarak açıklayan ve Avusturyalı iktisatçı Böhm-Bawerk (1851-1914) tarafından ortaya atılan kuram.


acyo faiz kuramı için benzer kelimeler


acyo faiz kuramı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'y', 'o', ' ', 'f', 'a', 'i', 'z', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
acyo faiz kuramı kelimesinin tersten yazılışı ımaruk ziaf oyca diziliminde gösterilir.