çift faiz kuramı

çift faiz kuramı İng. Wicksell’s interest rate theory

Doğal (reel) ve piyasa faiz oranı arasında bir ayrım yaparak para sunumunun ekonomideki rolünü vurgulayan ve K. Wicksell tarafından geliştirilmiş kuram. krş. doğal faiz oranı, piyasa faiz oranı


çift faiz kuramı için benzer kelimeler


çift faiz kuramı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'f', 't', ' ', 'f', 'a', 'i', 'z', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
çift faiz kuramı kelimesinin tersten yazılışı ımaruk ziaf tfiç diziliminde gösterilir.