faiz değerdeşliği kuramı

faiz değerdeşliği kuramı İng. interest rate parity theory

İki ülke arasında ya da iki farklı para birimi arasında faiz oranı farklılıklarının vadeli döviz kurunun prim ve iskontosuna eşit olacağını ileri süren kuram.


faiz değerdeşliği kuramı için benzer kelimeler


faiz değerdeşliği kuramı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'a', 'i', 'z', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'd', 'e', 'ş', 'l', 'i', 'ğ', 'i', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
faiz değerdeşliği kuramı kelimesinin tersten yazılışı ımaruk iğilşedreğed ziaf diziliminde gösterilir.