Davson Danielli modeli

Davson Danielli modeli İng. Davson-Danielli model

Biyolojik zarların iki tabakalı lipit yapısını gösteren ilk model.


Davson Danielli modeli için benzer kelimeler


Davson Danielli modeli, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, D harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'D', 'a', 'v', 's', 'o', 'n', ' ', 'D', 'a', 'n', 'i', 'e', 'l', 'l', 'i', ' ', 'm', 'o', 'd', 'e', 'l', 'i', şeklindedir.
Davson Danielli modeli kelimesinin tersten yazılışı iledom illeinaD nosvaD diziliminde gösterilir.