aktarım fonksiyon modeli

aktarım fonksiyon modeli İng. transfer function model

aktarım fonksiyon modeli için benzer kelimeler


aktarım fonksiyon modeli, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 't', 'a', 'r', 'ı', 'm', ' ', 'f', 'o', 'n', 'k', 's', 'i', 'y', 'o', 'n', ' ', 'm', 'o', 'd', 'e', 'l', 'i', şeklindedir.
aktarım fonksiyon modeli kelimesinin tersten yazılışı iledom noyisknof mıratka diziliminde gösterilir.