aktarım

aktarım

a. 1. Aktarma işi, nakil. 2. ruh b. Psikoterapide hastanın terapiste ruhsal yapısı üzerinde etkili olmuş deneyim ve ilişkilerini aktarması.


aktarım Fr. Transposition
aktarım Fr. Métathèse
aktarım Fr. Transfert
aktarım İng. transfer
aktarım İng. transfer

Erke ya da özdeğin bir yerden bir yere geçişi.


aktarım İng. transfer

Erkeyi ya da devinimi bir yerden başka bir yere geçirme.


aktarım İng. transfer

Erke ya da özdeğin bir yerden başka bir yere götürülmesi.


aktarım Osm. temlik

Bir taşınmazın iyeliğinin, bir başka kimseye verilmesi ve bu işlemin tüzel bir değer kazanması için tapu kütüğüne işlenmesi.


aktarım İng. transfer

Bir madde veya enerjinin bir yerden başka bir yere götürülmesi.


aktarım İng. endorsement

1. Tecimsel bir belgite ilişkin para ve mal üzerindeki hakların bir başkasına geçirilmesi. 2. Aktarımı yapan kişinin imzasını taşıyan tecimsel belgitin kimi koşullar altında başkasına verilmesi.


aktarım Osm. kulüp değiştirme; transfer

Her bölümden koşucu ve bakımcıların, kulüp ya. da kurul değiştirmesi.


aktarım için benzer kelimeler


aktarım, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 't', 'a', 'r', 'ı', 'm', şeklindedir.
aktarım kelimesinin tersten yazılışı mıratka diziliminde gösterilir.