aktarım fonksiyonu

aktarım fonksiyonu İng. transfer function

aktarım fonksiyonu için benzer kelimeler


aktarım fonksiyonu, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 't', 'a', 'r', 'ı', 'm', ' ', 'f', 'o', 'n', 'k', 's', 'i', 'y', 'o', 'n', 'u', şeklindedir.
aktarım fonksiyonu kelimesinin tersten yazılışı unoyisknof mıratka diziliminde gösterilir.