örtük aktarım fonksiyonu modeli

örtük aktarım fonksiyonu modeli İng. implied transfer function model

örtük aktarım fonksiyonu modeli için benzer kelimeler


örtük aktarım fonksiyonu modeli, 31 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'r', 't', 'ü', 'k', ' ', 'a', 'k', 't', 'a', 'r', 'ı', 'm', ' ', 'f', 'o', 'n', 'k', 's', 'i', 'y', 'o', 'n', 'u', ' ', 'm', 'o', 'd', 'e', 'l', 'i', şeklindedir.
örtük aktarım fonksiyonu modeli kelimesinin tersten yazılışı iledom unoyisknof mıratka kütrö diziliminde gösterilir.