dayısal sakınma

dayısal sakınma İng. avuncular avoidance

Çocukların, annelerini dayılarından sakınma göreneği, bk. sakınma, görenek, krş. addan sakınma.


dayısal sakınma için benzer kelimeler


dayısal sakınma, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'y', 'ı', 's', 'a', 'l', ' ', 's', 'a', 'k', 'ı', 'n', 'm', 'a', şeklindedir.
dayısal sakınma kelimesinin tersten yazılışı amnıkas lasıyad diziliminde gösterilir.