addan sakınma

addan sakınma İng. name avoidance

Birçok topluluklarda saptanan kimi akraba, ölü, kişi, hayvan, bitki adlarının anılmaması biçimindeki geleneksel uygulama, bk. sakınma, gelenek, krş. dayısal sakınma, sililiksizlik.


addan sakınma için benzer kelimeler


addan sakınma, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'd', 'a', 'n', ' ', 's', 'a', 'k', 'ı', 'n', 'm', 'a', şeklindedir.
addan sakınma kelimesinin tersten yazılışı amnıkas nadda diziliminde gösterilir.