addan ad türeten ek

addan ad türeten ek

Adlara ve ad soylu kök ve gövdelere gelerek anlamca eskisinden farklı yeni bir anlam oluşturacak biçimde kelime türeten ek: al/al+lı, baş/baş+lık, güzel/güzel+lik, badem/badem+cik “boğazın iki yanındaki minik organ”, insan/insan+cıl, ak/ak+çıl, yol/yol+daş, boyun/boyun+duruk, kök/kök+en, şimdi/şimdi+cek vb. bk. yapım eki.


addan ad türeten ek için benzer kelimeler


addan ad türeten ek, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'd', 'a', 'n', ' ', 'a', 'd', ' ', 't', 'ü', 'r', 'e', 't', 'e', 'n', ' ', 'e', 'k', şeklindedir.
addan ad türeten ek kelimesinin tersten yazılışı ke neterüt da nadda diziliminde gösterilir.