addan türeme fiil

addan türeme fiil

a. db. Ad kökünden fiil yapım ekiyle yapılmış fiil gövdesi, isimden türeme fiil.


addan türeme fiil İng. denominative verb

Ad kök veya gövdelerinden, addan fiil yapma ekleriyle türetilen fiil: bekleş-<bek+le-ş-, dertleş-<dert+le+ş-, susa-<su+sa-, oyna-<oy(u)n+a+, aldat-<al+da-t-, ağar-<ağ+ar-, onar-<on+ar-, tozut-<toz+u-t- vb.


addan türeme fiil için benzer kelimeler


addan türeme fiil, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'd', 'a', 'n', ' ', 't', 'ü', 'r', 'e', 'm', 'e', ' ', 'f', 'i', 'i', 'l', şeklindedir.
addan türeme fiil kelimesinin tersten yazılışı liif emerüt nadda diziliminde gösterilir.