addan fiil türeten ek

addan fiil türeten ek

Adlara ve ad soylu kök ve gövdelere gelerek anlamca eskisinden farklı yeni bir anlam oluşturacak ve yeni bir oluş kılışa karşılık olacak biçimde fiil türeten ek: bağ/bağ+da-ş-, boş/boş+a-, fısıl/fısıl+da-, düz/düz +el-, boş/boş+al-, baş/baş+ar-, yön/yön+et-, taş “dışarı”/taş+ı-, geç/gec+ik-, yad/yad+ırga-, giz/giz+le, bek (<berk)/bek+le-, su/su+sa- vb. bk. yapım eki.


addan fiil türeten ek için benzer kelimeler


addan fiil türeten ek, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'd', 'a', 'n', ' ', 'f', 'i', 'i', 'l', ' ', 't', 'ü', 'r', 'e', 't', 'e', 'n', ' ', 'e', 'k', şeklindedir.
addan fiil türeten ek kelimesinin tersten yazılışı ke neterüt liif nadda diziliminde gösterilir.