tıkaç türeten

tıkaç türeten Fr. Thrombogène

tıkaç türeten için benzer kelimeler


tıkaç türeten, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'ı', 'k', 'a', 'ç', ' ', 't', 'ü', 'r', 'e', 't', 'e', 'n', şeklindedir.
tıkaç türeten kelimesinin tersten yazılışı neterüt çakıt diziliminde gösterilir.