DEF ile başlayan kelimeler

DEF ile başlayan veya başında DEF olan kelimeler 127 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

def aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. def anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre DEF ile başlayan kelimeler

21 harfli

deflasyonist politika

20 harfli

defekt koagulopatisi

19 harfli

defer çekiç kundağı, defibela kabîlinden, deflasyonist boşluk, defterinde yazmamak

18 harfli

defek (ufak defek), deflasyonist gedik, defne yaprağı yağı, defterinde olmamak

17 harfli

defansif esneklik, defektif virüsler, deflasyonist açık

16 harfli

defelü, (tefelü), deflasyoncu açık, defterdar kapısı, defterini dürmek, defterli avcılar

15 harfli

defihacet etmek, defosforilâsyon

14 harfli

def’aten ödeme, defedilebilmek, deferentektomi, defter eylemek, defter katalog

13 harfli

defedilebilme, defekt sayısı, deferroksamin, defibrinasyon, defigam etmek, defin ruhsatı, defne yaprağı, deforme olmak, defter değeri, defter tutmak, defterihakani

12 harfli

defedebilmek, defedivermek, deferentitis, defne bakısı, defneyaprağı, defter açmak, defter emini, defterdarlık, defterikebir

11 harfli

def` (defi), defeatlerce, defedebilme, defediverme, definecilik, defne ağacı, defnedilmek, defnegiller, defnolunmak, deformasyon, deftercilik, defteremini

10 harfli

defdeğirmi, defedilmek, defekasyon, defelenmek, defibratör, defne yağı, defnediliş, defnedilme, defnolunma, defterhane

9 harfli

defalarca, defediliş, defedilme, defihacet, deflasyon, defnetmek, defoliant, deformite, defroster, defterdar, defterder

8 harfli

defaatle, defansif, defektif, defektus, defensin, deferens, defetmek, defibela, defineci, deflatör, deflemek, defleyiş, defnediş, defnetme, defolmak, defterci

7 harfli

defakto, defaten, defediş, defetme, defigam, defleme, defolma, defoluş, deforme, defosuz

6 harfli

defaat, defans, defder, defekt, defeyh, defile, define, defol!, defolu, defter

5 harfli

defar, defçi, defem, DEFİF, defin, defli, defne

4 harfli

defa, defe, defi, defn, defo

3 harfli

def

Kelime Ara