İçinde DEF geçen kelimeler

İçinde DEF geçen kelimeler 287 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

def aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. def anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde DEF geçen kelimeler

25 harfli

ampulla duktus deferentis, arterya duktus deferentis, sivri kafalı sedef balığı, ventriküler septal defekt

24 harfli

çevrimdışı adres defteri, Dandy-Walker deformitesi, eski defterleri kapatmak

23 harfli

plika duktus deferentis

22 harfli

(bir şeyi) hedef almak, atriyal septum defekti, borç deflasyonu kanalı, pleksus deferensiyalis, rami duktus deferentis, vena duktus deferentis

21 harfli

deflasyonist politika, kişisel adres defteri, pano defteri sunucusu, pay sahipleri defteri, spondilitis deformans, spondilozis deformans, zımni fiyat deflatörü

20 harfli

defekt koagulopatisi, GSMH zımni deflatörü, hisse senedi defteri, ordu şikâyet defteri, öğretmen not defteri

19 harfli

defer çekiç kundağı, defibela kabîlinden, deflasyonist boşluk, defterinde yazmamak, fısıldayıcı defteri, günlük kasa defteri, hedef fiyatlandırma, karne yazım defteri, oyun düzeni defteri, tersane defteremini

18 harfli

Anadolu defterdarı, cari hesap defteri, defek (ufak defek), deflasyonist gedik, defne yaprağı yağı, defterinde olmamak, mühimme defterleri

17 harfli

Arabistan defnesi, defansif esneklik, defektif virüsler, deflasyonist açık, hazine defterdarı, net defter değeri, pulzus defisiyens, Rumeli defterdarı

16 harfli

bir defada ödeme, buyrultu defteri, defelü, (tefelü), deflasyoncu açık, defterdar kapısı, defterini dürmek, defterli avcılar, demirbaş defteri, garalama defteri, gündelik defteri, karalama defteri, kerteriz defteri, mufassal defteri, müsvedde defteri, timar defterdarı, vaza deferensiya, yevmiyye defteri, yürük defterleri

15 harfli

borç deflasyonu, defihacet etmek, defosforilâsyon, diploma defteri, duktus deferens, gövleme defteri, gündelik defter, hedef göstermek, hedef saptırmak, hedefleyebilmek, işletme defteri, küçük defterdar, mevduat defteri, ordu defterdarı, paşa defterlisi, sağlama defteri, sedef hastalığı, sedef otugiller, yevmiye defteri, yevmiye defteri

14 harfli

bakkal defteri, def’aten ödeme, defedilebilmek, deferentektomi, defter eylemek, defter katalog, GSMH deflatörü, günlük defteri, hatıra defteri, hedefleyebilme, mal defterdarı, protein hedefi, reçete defteri, sedefli kalker, sedefotugiller, septum defekti, zımbalı defter, zımni deflatör

13 harfli

adres defteri, ahkâm defteri, banka defteri, defedilebilme, defekt sayısı, deferroksamin, defibrinasyon, defigam etmek, defin ruhsatı, defne yaprağı, deforme olmak, defter değeri, defter tutmak, defterihakani, eşkâl defteri, günlük defter, hedef müşteri, hesap defteri, icmal defteri, kayıt defteri, kopya defteri, ...

12 harfli

akıl defteri, başdefterdar, büyük defter, cansız hedef, defedebilmek, defedivermek, deferentitis, defne bakısı, defneyaprağı, defter açmak, defter emini, defterdarlık, defterikebir, dilli defter, hedef gütmek, hedef piyasa, kasa defteri, name defteri, sedef balığı, şiir defteri, vas deferens, ...

11 harfli

bir defacık, bir defalık, burma sadef, canlı hedef, cep defteri, çayırsedefi, def` (defi), defeatlerce, defedebilme, defediverme, definecilik, defne ağacı, defnedilmek, defnegiller, defnolunmak, deformasyon, deftercilik, defteremini, duvarsedefi, hedef fiyat, hedef kitle, ...

10 harfli

ad defteri, adi defter, ana defter, anadefteri, bir defada, Dedefakılı, defdeğirmi, defedilmek, defekasyon, defelenmek, defibratör, defne yağı, defnediliş, defnedilme, defnolunma, defterhane, hedef kabı, hedef ülke, hedeflemek, hedeflenme, keçisedefi, ...

9 harfli

dedefilli, defalarca, defediliş, defedilme, defihacet, deflasyon, defnetmek, defoliant, deformite, defroster, defterdar, defterder, dıngıldef, efindefin, hedefleme, sedef otu, sedefimsi, Sedeftepe

8 harfli

bir defa, defaatle, defansif, defektif, defektus, defensin, deferens, defetmek, defibela, defineci, deflatör, deflemek, defleyiş, defnediş, defnetme, defolmak, defterci, sedefkâr, sedefotu

7 harfli

beydefa, defakto, defaten, defediş, defetme, defigam, defleme, defolma, defoluş, deforme, defosuz, idefiks, sedefçi, sedefli, sedefsi

6 harfli

defaat, defans, defder, defekt, defeyh, defile, define, defol!, defolu, defter, müdefa

5 harfli

defar, defçi, defem, DEFİF, defin, defli, defne, gadef, hedef, sedef, zedef

4 harfli

defa, defe, defi, defn, defo

3 harfli

def

Kelime Ara