değer analizi

değer analizi

a. Bir ürünün her parçasının veya ekonomik işlemin her basamağının sistemli bir biçimde çözümlenip katma değerinin hesaplanması ve maliyetle ilişkisinin meydana çıkarılması işi.


değer analizi için benzer kelimeler


değer analizi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', ' ', 'a', 'n', 'a', 'l', 'i', 'z', 'i', şeklindedir.
değer analizi kelimesinin tersten yazılışı izilana reğed diziliminde gösterilir.