değer artış vergisi

değer artış vergisi İng. capital gains tax

Taşınmaz değer artışında olduğu gibi, varlıkların zaman içinde değerinde meydana gelen artışlardan el değiştirme sırasında alınan vergi.


değer artış vergisi İng. increment tax

Taşınmazların, kamu etkinlikleri sonucunda artan, yani, insan emeği karşılığı olmayan değerleri üzerinden alınan özel vergi. bk. değerlenme vergisi.


değer artış vergisi için benzer kelimeler


değer artış vergisi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', ' ', 'a', 'r', 't', 'ı', 'ş', ' ', 'v', 'e', 'r', 'g', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
değer artış vergisi kelimesinin tersten yazılışı isigrev şıtra reğed diziliminde gösterilir.