değer biçme

değer biçme İng. appraisal

1. Varlıkların pazar değerini tahmin etme, sabitleme veya belirleme. 2. Birilerini veya bir şeyi değerine göre sınıflandırma.


Değer biçme İng. Estimation

değer biçme için benzer kelimeler


değer biçme, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', ' ', 'b', 'i', 'ç', 'm', 'e', şeklindedir.
değer biçme kelimesinin tersten yazılışı emçib reğed diziliminde gösterilir.