değerdeşlik

değerdeşlik İng. covalence

Bir ya da daha çok eksicik çiftinin paylaşıldığı öğecikler birleşiminde, her öğeciğin çifte bir eksicikle katkıda bulunduğu kimyasal bağ.


değerdeşlik İng. parity

1. Değer ya da miktarda eşitlik 2. Farklı piyasalardaki mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki eşitlik 3. bk. döviz kuru


değerdeşlik için benzer kelimeler


değerdeşlik, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'd', 'e', 'ş', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
değerdeşlik kelimesinin tersten yazılışı kilşedreğed diziliminde gösterilir.