değerlemede vergi değeri

değerlemede vergi değeri İng. tax value in valuation

1. Yer parçası için yazılım yöntemiyle saptanan değer. 2. Yapılarda yasasına göre bulunan yıllık arı gelirin on katı.


değerlemede vergi değeri için benzer kelimeler


değerlemede vergi değeri, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'l', 'e', 'm', 'e', 'd', 'e', ' ', 'v', 'e', 'r', 'g', 'i', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
değerlemede vergi değeri kelimesinin tersten yazılışı ireğed igrev edemelreğed diziliminde gösterilir.