değerlendirici ölçütler

değerlendirici ölçütler İng. evaluative criteria

Bir eğitim kurumunun programı bütünü ile değerlendirilirken bu değerlendirmeye temel olacak etmenler ve ölçünler.


değerlendirici ölçütler için benzer kelimeler


değerlendirici ölçütler, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'l', 'e', 'n', 'd', 'i', 'r', 'i', 'c', 'i', ' ', 'ö', 'l', 'ç', 'ü', 't', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
değerlendirici ölçütler kelimesinin tersten yazılışı reltüçlö iciridnelreğed diziliminde gösterilir.