değği ölçer

değği ölçer Fr. Haphémétrique (compas)

değği ölçer için benzer kelimeler


değği ölçer, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'ğ', 'i', ' ', 'ö', 'l', 'ç', 'e', 'r', şeklindedir.
değği ölçer kelimesinin tersten yazılışı reçlö iğğed diziliminde gösterilir.