Değirmenler

Değirmenler

Erzurum ili, Horasan ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Değirmenler

Erzurum ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Değirmenler, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, D harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'D', 'e', 'ğ', 'i', 'r', 'm', 'e', 'n', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
Değirmenler kelimesinin tersten yazılışı relnemriğeD diziliminde gösterilir.