Değirmentaş

Değirmentaş

Kayseri ili, Sarız ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Değirmentaş

Sivas ili, Koyulhisar ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Değirmentaş, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, D harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'D', 'e', 'ğ', 'i', 'r', 'm', 'e', 'n', 't', 'a', 'ş', şeklindedir.
Değirmentaş kelimesinin tersten yazılışı şatnemriğeD diziliminde gösterilir.