değişik çağlı (damır)

değişik çağlı (damır) Fr. Hétérochrone

değişik çağlı (damır) için benzer kelimeler


değişik çağlı (damır), 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'k', ' ', 'ç', 'a', 'ğ', 'l', 'ı', ' ', '(', 'd', 'a', 'm', 'ı', 'r', ')', şeklindedir.
değişik çağlı (damır) kelimesinin tersten yazılışı )rımad( ılğaç kişiğed diziliminde gösterilir.