değişikleme

değişikleme Fr. Enallage

(Söz sanatı terimi) Gramer şekillerinden biri yerine başka birini kullanma. Gittin bulamadın, hemen dönersin gibi ki gittiğinde bulamıyacak olursan.. yerindedir.


değişikleme, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'k', 'l', 'e', 'm', 'e', şeklindedir.
değişikleme kelimesinin tersten yazılışı emelkişiğed diziliminde gösterilir.