değişirlik-eşdeğişirlik dizeyi

değişirlik-eşdeğişirlik dizeyi İng. variance-covariance matrix

değişirlik-eşdeğişirlik dizeyi için benzer kelimeler


değişirlik-eşdeğişirlik dizeyi, 30 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'r', 'l', 'i', 'k', '-', 'e', 'ş', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'r', 'l', 'i', 'k', ' ', 'd', 'i', 'z', 'e', 'y', 'i', şeklindedir.
değişirlik-eşdeğişirlik dizeyi kelimesinin tersten yazılışı iyezid kilrişiğedşe-kilrişiğed diziliminde gösterilir.