değişiverme

değişiverme

a. Değişivermek işi: “On gün içinde insanın çarçabuk bu kadar değişivermesi akla şaşkınlık veriyor.” -E. İ. Benice.


değişiverme, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'v', 'e', 'r', 'm', 'e', şeklindedir.
değişiverme kelimesinin tersten yazılışı emrevişiğed diziliminde gösterilir.