değiştirgeç

değiştirgeç, -ci

a. fiz. Röle.


değiştirgeç İng. relay

Bir denetim hareketini başka bir harekete değiştiren denetim aygıtı. Örnek: Düz hareketi ters harekete değiştirmek.


değiştirgeç İng. converter
değiştirgeç İng. convertor

Yüksek karbonlu erimiş demir karbon alaşımını, karbonunu yakarak düşük karbonlu duruma getiren araç.


değiştirgeç Osm. mübeddil

(kimya)


değiştirgeç İng. transducer

Sinema/TV. Bir ya da birkaç araçtan ya da yayın dizgesinden, çeşitli biçimlerdeki dalgayı alan ve bunları başka bir biçimde bir ya da birkaç başka araç ya da yayın dizgesine veren aygıt. (Buna göre, sesyayar, sestoplar, plakçalar, vb. birer değiştirgeçtir).


değiştirgeç Fr. dérailleur

Bir elcek aracılığıyla, zinciri istenilen dişlilere yerleştirerek çiftekerin hızını düzenleyen araç.


değiştirgeç İng. relay

1. döşem: Bir denetim devinimini başka bir devinime döndüren aygıt. 2. sinema, televizyon: bk. dönüştürgeç.


Değiştirgeç Fr. Convertisseur
Değiştirgeç Osm. Konvertisör

değiştirgeç, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 't', 'i', 'r', 'g', 'e', 'ç', şeklindedir.
değiştirgeç kelimesinin tersten yazılışı çegritşiğed diziliminde gösterilir.