değiştirgen

değiştirgen İng. parameter
değiştirgen İng. argument
değiştirgen İng. parameter

Değişkenlerin yanı sıra dursayı gibi görülen, ancak her yeni değeri için işlevi değiştiren cebirsel simge ya da sayı.


değiştirgen İng. parameter

Bir işlevin uzbilimsel yazımına giren, dileğe bağlı değerler alabilen bir nicelik.


değiştirgen için benzer kelimeler


değiştirgen, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 't', 'i', 'r', 'g', 'e', 'n', şeklindedir.
değiştirgen kelimesinin tersten yazılışı negritşiğed diziliminde gösterilir.