değiştirgesel denklemler

değiştirgesel denklemler İng. parametric equations

Konaçların değiştirge(ler) ile belirtildiği denklemler.


değiştirgesel denklemler için benzer kelimeler


değiştirgesel denklemler, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 't', 'i', 'r', 'g', 'e', 's', 'e', 'l', ' ', 'd', 'e', 'n', 'k', 'l', 'e', 'm', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
değiştirgesel denklemler kelimesinin tersten yazılışı relmelkned lesegritşiğed diziliminde gösterilir.