değiştirici

değiştirici İng. changer
değiştirici İng. converter

1. fizik, kimya, mekanik: Bir nesne ya da kuvvetin biçimini değiştirmeye yarayan aygıt. 2. elektrik: a. Bir elektrik çevriminde, kimi koşullara bağlı olarak istenen değişmeleri oluşturan çevrimi düzenleyip denetleyen aygıt. b. Bir elektrik alkımını başka türden akıma çeviren aygıt. 3. bilişim: Bildirişmenin ortaya konulma yöntemini değiştiren araç ya da aygıt. 4. işleyim: Bir akışkanı ayrı sıcaklıktaki bir akışkanla ısıtma ya da soğutmaya yarayan aygıt. 5. metalbilim: Yüksek karbonlu erimiş demirkarbon oluşumunu düşük karbonlu duruma getiren araç.


değiştirici için benzer kelimeler


değiştirici, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 't', 'i', 'r', 'i', 'c', 'i', şeklindedir.
değiştirici kelimesinin tersten yazılışı iciritşiğed diziliminde gösterilir.