değiştirilmiş soya proteini

değiştirilmiş soya proteini İng. modified soy protein

Soya protein yapısının asitler, alkaliler veya diğer kimyasal maddeler kullanılması veya değiştirilmesi suretiyle elde edilen bir soya ürünü.


değiştirilmiş soya proteini için benzer kelimeler


değiştirilmiş soya proteini, 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 't', 'i', 'r', 'i', 'l', 'm', 'i', 'ş', ' ', 's', 'o', 'y', 'a', ' ', 'p', 'r', 'o', 't', 'e', 'i', 'n', 'i', şeklindedir.
değiştirilmiş soya proteini kelimesinin tersten yazılışı inietorp ayos şimliritşiğed diziliminde gösterilir.