değnekçilik

değnekçilik, -ği

a. Değnekçinin yaptığı iş.


değnekçilik, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'n', 'e', 'k', 'ç', 'i', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
değnekçilik kelimesinin tersten yazılışı kiliçkenğed diziliminde gösterilir.