değşirilmek

değşirilmek

bk. değşürülmek


değşirilmek için benzer kelimeler


değşirilmek, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'ş', 'i', 'r', 'i', 'l', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
değşirilmek kelimesinin tersten yazılışı kemlirişğed diziliminde gösterilir.