dehetdemek

dehetdemek

Gözetlemek, gözlemek, dikkatle bakmak, takip etmek


dehetdemek, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'h', 'e', 't', 'd', 'e', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
dehetdemek kelimesinin tersten yazılışı kemedtehed diziliminde gösterilir.