Delme çekici

Delme çekici Alm. Bohrhammer

Delme çekici için benzer kelimeler


Delme çekici, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, D harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'D', 'e', 'l', 'm', 'e', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'c', 'i', şeklindedir.
Delme çekici kelimesinin tersten yazılışı icikeç emleD diziliminde gösterilir.